Arkivfoto

Så låg är hyran för trean i Kungälv

I Kungälv kostar en hyrestrea på 70 kvadratmeter 6 020 kronor i genomsnitt. Det är lägre än riksgenomsnittet på 6 300 kronor.

I Kungälv byggs det så att det knakar och enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, har hyresrätter som byggts efter 2011 i genomsnitt högre hyror.

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt SCB:s statstik över genomsnittshyror i Sverige och där visar det sig att i Kungälv kostar en 3:a på 70 kvadratmeter 6 020 kronor i månaden.

Det är lägre än riksgenomsnittet som är 6 300 kronor per månad. Högst i Västra Götaland med en genomnittshyra har Mölndal, 6 930 kronor. Lägst hyra har man i Grästorp, 4 690 kronor i genomsnitt i månaden.

– Det finns betydande hyresskillnader i Sverige, vilket många inte tror. Det beror på att det inte finns någon hyresreglering, utan hyrorna är framförhandlade varje år. Det sätter sina spår, säger Love Börjeson, senioranalytiker på Hyresgästföreningen, till nyhetsbyrån Siren.

Hyrorna hos privata hyresvärdar i landet har ökat med 14 procent mellan 2014 och 2016, medan hyrorna hos allmännyttan endast ökat med 2 procent, enligt Hyrestgästföreningen. I mindre kommuner, med färre än 75 000 invånare, har nybyggnadshyrorna däremot minskat mellan 2015 och 2016.

Högst hyror är det i regel i storstadsområden och i kommuner som satsat på bostadsbyggande. I kommuner där det inte byggts nytt på ett tag är genomsnittshyrorna lägre, enligt Hyresgästföreningen.

– Storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg ligger högt. Även kusterna är dyrare generellt sett. Det är även dyrare i universitetsstäder i förhållande till kringliggande kommuner. I städerna ser man att det är dyrast i mitten och billigare längre ut, säger Love Börjeson.

Karina Hansson

redaktion@kungalvsposten.se

Fakta: Medelhyran för hyreslägenheter

SCB:s siffror anger medelhyran för hyreslägenheter i kronor per kvadratmeter för 2017. Nyhetsbyrån Siren har beräknat medelhyran för 70 kvadratmeter genom att multiplicera kvadratmeterhyran med 70. Rikssnittet ligger på 6 300 kronor i månaden.

2016 var riksgenomsnittshyran för en nyproducerad hyresrätt på 70 kvadratmeter 10 000 kronor enligt Hyresgästföreningen.

Av Västra Götalands 49 kommuner är det 9 kommuner som inte lämnat uppgifter till SCB.

Relaterade artiklar
Fler artiklar