Så kommer nya parkstråket att se ut

Grönytor, vattenspeglar och träd som luktar kaka. Så kommer nya parkstråket som går genom Kongahälla att se ut. – Det…