Så kan en ny multiarena se ut

Den planerade multiarenan vid Yttern har fått ett utseende när detaljplanen ställs ut i Stadshuset. I förslaget innehåller bygget entréhall, en bandyhall för 2 500 åskådare och en ishall för 1 500 åskådare.

Fritidschef Kjell Persson ska göra en bedömning om hur man kommer vidare i projektet. Den bedömningen lämnas till kommunstyrelsen i juni.

Persson menar att man nu gör två saker samtidigt. Man försöker få en detaljplan fastställd för att kunna bygga. Samtidigt är inga beslut tagna på att bygga, eller ens vad man ska bygga.

Till det behövs ett inriktningsbeslut och det återstår för politikerna att ta.

Nära dialog

I detaljplanen omnämns arenan som en besöksanläggning för att hålla alla dörrar öppna.

– Vi har haft en nära och bra dialog med de föreningar som berörs av utformning och innehåll och i ett och ett halvt år, säger Kjell Persson.

Frågan om social verksamhet är också viktig.

– Föreningarna har tillsammans med kommunen försökt svara på frågor som hur blir anläggningen en arena för alla både unga och gamla, en viktig del kommer också att vara integrationsfrågor. säger Persson.

Visa upp sig

Placeringen i detaljplaneförslaget är strategisk, med sitt läge mellan centrala Kungälv, Komarken, Rollsbo och Ytterby. Byggnaden ska som högst ha en taknockshöjd på 23 meter och ligga 30 meter ifrån Marstrandsvägen.

Genom placeringen med långsidan mot Marstrandsvägen vill kommunen exponera och visa upp byggnaden för förbipasserande.

Trafikbelastningen beräknas öka med 400 bilar en vardag.

Under eftermiddagens maxtimme kan ökningen bli 60-80 fordon, men här tror man att fördelningen mellan Marstrandsvägen och Rollsbovägen norrut kommer hamna inom den dagliga variationen och därför inte leda till problem i korsningar.

Större parkeringsbehov

Parkeringsbehovet beräknas till 550-650 besökande bilar, p-platserna föreslås läggas vid Yttern vilket gör att träningsytor längs Truckgatan försvinner liksom delar av en gräsfotbollplan.

Den förlorade gräsytan kan komma att kompenseras med en konstgräsplan.

Anläggningen ska också innehålla kafé/restaurang, möteslokaler, omklädningsrum, kanslilokaler och uppvärmningsytor.

Under lågsäsong för is-sporterna ska det också vara möjligt att ha verksamheter som mässor och utställningar i lokalerna.

Stefan Nodesjö

0303-206823 stefan.nodesjo@kungalvsposten.se