Så gör du en insats för att rädda bina

Varför dör bina och vad kan vi göra åt det? Det är temat på den frukostföreläsning som anordnas hos Kungälv…