Så betygsätts företagsklimatet i Kungälv

Företagarna ger Kungälv lågt betyg på företagsklimatet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. I år har totalt över 30 00 företagare i landet svarat på frågorna.

Totalt i landet och länet tycker företagarna att klimatet blivit bättre, men i Kungälv är det sammanfattande omdömet något sämre än förra året och landar på 2,95 när företagarna fått sätta betyg från ett till sex. Gränsen för att bra betyg går vid fyra och Kungälv hamnar också under rikssnittet i undersökningen som ligger på 3,4.

Företagarna har i enkäten fått frågor om en rad olika områden och i de flesta kategorierna har Kungälvföretagarna ändå gett något bättre eller oförändrat betyg jämfört med förra året. Bland annat har politikernas attityd mot företagen förbättrats något och landar på strax under tre på den 6-gradiga skalan.

Kungälv ligger dock något över rikssnittet vad det gäller tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Där har Kungälv ökat från drygt 2,6 förra året till knappt 2,8 i år, medan rikssnittet i år var 2,7.

När företagarna i Kungälv fick frågan om vilka åtgärder som bör prioriteras av kommunen så valde flest alternativet om bättre förståelse för företagarna från tjänstemän och politiker följt att snabbare handläggningstider och bättre dialog med kommunen.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se