RPG hade årsmöte med polismedverkan

RPG, Kungälv Riksföreningen Pensionärsgemenskap, RPG, Kungälv har haft årsmöte i Pingstkyrkan med ett 40-tal medlemmar närvarande. Birgitta Berghänel Sikberger hälsade välkommen och vände sig särskilt till Daniel Höglund från RPG i Ale kommun som senare valdes vill mötesordförande.

Sammankomsten inleddes med parentation över Birgitta Olofsson och Ingrid Ogstedt som under 2019 avlidit. Därefter tog mötesförhandlingarna vid med sedvanlig dagordning. I verksamhetsberättelsen framgick att åtta träffpunkter med varierande innehåll genomförts. Försommarresan till Halland var mycket uppskattad. Vi har haft bibelsamtal vid nio tillfällen och promenerat i Fontin med fika en gång i veckan februari – november med sommaruppehåll. RPG deltog under seniordagen i kommunen 15 okt. med information om vår verksamhet.

Alla kyrkor i Kungälv deltar nu kring RPG:s arbete. Antalet medlemmar har ökat till 108.

Så blev det dags för styrelseval och då valdes på ytterligare ett år: Birgitta Berghänel Sikberger ordförande, Carl-Olof Stenfeldt, Per Zachariasson. Val på två år: Gudrun Larsson Frilund (nyval), Lennart Hellman (omval), Vailet Johansson (omval), Lars-Göran Dahlén (omval).

Styrelseledamot Lina Adolfsson, revisor Yngve Håkansson och Arvid Ellgren i valberedningen avtackades.

Mötesordföranden kunde efter väl fullfört uppdrag avsluta årsmötet och alla kunde fira med kaffe och tårta och lät sig väl smaka.

Så var det dags för polis Christian Nordén att informera om brott mot äldre och hur man bäst kan skydda sig mot det. Med utgångspunkt från frågor från åhörarna gav Christian bl a dessa tips och råd:

* ha gärna plånboken nära kroppen men aldrig i bakfickan

* ha inte mer pengar och kort med dig ut än du behöver

* växla inte pengar åt främmande personer

* ha alltid koll på din handväska och lägg den inte synlig i bilen

* släpp aldrig in oanmälda hantverkare eller andra okända personer

* ha inte värdesaker synliga och absolut inte nära ytterdörren, som ska vara låst

* lämna aldrig ut bank-id eller kontonummer

* om någon okänd ringer som verkar ”skum” lägg på luren eller be att få motringa

* ta inte emot oväntade utlandssamtal

Christian Nordén avslutade med att säga att ingen behöver vara rädd och kom ihåg att polisen prioriterar att förebygga och ingripa mot brott mot äldre.

Pastor Lukas Carlsén fick sedan avsluta med en andakt om kärlek, vänskap, duglighet och ansvar.

Lennart Hellman