Trafiksituationen vid Tjuvkils huvud kritiseras

Trafiksituationen vid hamnområdet Tjuvskils huvud har fått boende att höra av sig till KP. Begränsade parkeringsmöjligheter och att bussen vänder…