Riktad tillsyn för att rädda ålgräs

En förlängd brygga här, en ny brygga där och byggnader som tillkommit. Efter en veckas tillsyn av hur strandskyddet efterlevs…