Renässans för Kungälvs stadskärna

Bostäder, kontor, ändamålsenliga lokaler, kommersiell service, fler caféer och restauranger. Det är vad Kungälvs innerstad behöver för att utvecklas. Det…