Regionen går upp i stabsläge

Västra Götalandsregionen går upp i regionalt stabsläge. Detta för att kunna hantera det ökande antalet covid-19-patienter.

Strax före klockan 14 på onsdagen meddelade Västra Götalandsregionen (VGR) att man går upp i stabsläge ”för att ytterligare stärka samordning och ledning av arbetet med att möta det ökande inflödet av covid-19-patienter”.

Vad innebär ett stabsläge?

– Det innebär att vi har en grupp som har ett tydligare mandat för att fatta beslut i regionen. Det kan handla om omfördelning av resurser. Nu har vi en tydligare ledning som kan styra resurserna rätt, vi ser ju att vi har fler patienter på våra sjukhus, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör på VGR.

Vid lunchtid på onsdagen fanns 20 inneliggande covid-19-patienter i regionen: 17 vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (varav tre på Intensivvårdsavdelningen), två på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och en inom NU-sjukvården (Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg).

– Nu behöver vi planera för att det kommer fler. Just nu är läget under kontroll men vi planerar för ett ökat inflöde av svårt sjuka patienter.

Hur länge kan ni vara i stabsläge?

– Så länge vi behöver. Stabsläget innebär att regionen kommer att vara ett bra stöd till förvaltningarna, till våra sjukhus, och vi ska underlätta för dem att ta kunna emot patienter, säger Ann Söderström.

I staben ingår mellan 10 till 15 personer med olika professioner. Det kan handla om smittskydd, regionala beredskapsstödjare, läkare med mera.

Sveriges radio rapporterade på onsdagen om att det råder brist på skyddsutrustning i regionen sedan man valt att ta bort det kravet ur regionens pandemiplaner.

– Alla regioner har materialbrist på skyddsutrustning. Men det är inget akut, vi har ett hyfsat lager. När vi gick in i den här pandemin fyllde vi på våra lager för att möta behovet. Men alla länder vill ha skyddsutrustning nu och där jobbar även Socialstyrelsen på nationell nivå för att skaffa fram det. Men vi har skyddsutrustning.

Har ni en prognos för hur många som kan väntas bli allvarligt sjuka och vårdas på sjukhus?

– Vi har en plan och vi har tittat på hur det varit i Kina och Italien. Det bygger hela tiden på antaganden men vi försöker ligga steget före när det handlar om vad vi gör om det kommer fler. Det är ingen som vet hur många patienter det kan bli. Men vi måste ta höjd för att det kan bli många.

På onsdagseftermiddagen tillkännagav regionen också att inga cellprovtagningar längre kommer att göras på Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar från och med 26 mars.

– Det handlar om en medicinsk prioritering. I och med att cellprov görs med flera års intervaller så är det en behandling som vi kan skjuta lite på, till skillnad från till exempel graviditetsövervakning, säger Maria Gjertsen, tf regionområdeschef för Västra Götalandsregionens barnmorskemottagningar, i ett pressmeddelande.

I pressmeddelande skriver man även att ”alla sjukhus förbereder sig för att öka antalet intensivvårdsplatser (IVA-platser) och SU avser att bygga tält i samverkan med Försvarsmakten.Alla verksamheter minimerar planerad vård som kan vänta för att bereda plats för covid-19-patienter.”

Karin Hansson

Jacob Humlén