Rapport: Kungälv bäst rustad i Väst för framtiden

När företaget WSP rankar hur kommunerna står rustade för framtiden är det Kungälv tillsammans med Mölndal och Härryda som får bäst betyg i länet.

Teknikkonsultföretaget WSP har gjort en rapport där de rankat Sveriges kommuner enligt ett ”robusthetsindex” där tretton olika parametrar vägts in. Bland annat har de tittat på befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken samt inkomst. De har utgått från 2016 och kollat förändringen under en tioårsperiod.

Allra bäst betyg får Kungsbacka i företagets rapport. På en indexskala från 1-120 fick Kungsbacka 114.

– Vår analys visar att Kungsbacka är den kommun i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver, säger analytikern Mattias Frithiof på teknikkonsultföretaget WSP i ett pressmeddelande.

Strax efter kom flera pendlingskommuner till Stockholm så som Ekerö, Nacka och Sundbyberg. Men högst index i Västra Götalands län får Kungälv, Mölndal och Härryda som alla landar på 108. Det är mer än både Stockholm (106), Göteborg (95) och Malmö (84).

– Tillväxt stimuleras främst av hög befolkningstäthet med människor som interagerar och drar nytta av varandras kompetens, varor och tjänster. Givetvis är landets tre storstäder viktiga motorer i detta, men vi ser nu en trend där allt fler svenska centralorter ökar i attraktivitet, säger Frithiof och fortsätter:

– Möjligen leder storstädernas höjda prisnivåer, ökande bostadsbrist och trängsel till att både människor och företag gör andra lokaliseringsval.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se