Räddningstjänsten: ”Sluta elda – vi behöver alla resurser”

Bohus räddningstjänstförbund har planerat för att ha en beredskap även vid ett större utbrott av det nya coronaviruset. Nu uppmanar man alla att inte elda den närmaste tiden för att inte tära på räddningstjänstens resurser.

Sedan i januari när de första indikationerna kom om att en coronapandemi var i antågande började Bohus räddningstjänstförbund (Kungälv och Ale) planera utifrån en pandemi.

– 27 januari hade vi ett utkast där det framgick vad vi måste vi ta hänsyn till om det skulle eskalera, säger Håkan Lundgren, förbundsdirektör på Bohus räddningstjänstförbund.

De senaste två veckorna har man arbetat utifrån planen och några prioriteringar som man redan gjort är att man att pausa alla myndighetsuppdrag som inte är akuta.

– Sen kommer alltid invånarna i våra kommuner att få hjälp när de ringer 112, det kommer vi att högprioritera.

Han säger att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gett räddningstjänsten i uppdrag att från vecka 16 att klara ett 20-procentigt personalbortfall fram till vecka 20 och även klara en topp på ett 40-procentigt personalbortfall under den tiden.

Andra räddningstjänster planerar för att eventuellt stänga någon station om det skulle bli alltför stort personalbortfall. Men med hjälp av mindre schemaändringar hoppas Håkan Lundgren att man ska kunna upprätthålla alla fem brandstationerna inom Bohus räddningstjänstförbund; Kungälv, Kode, Marstrand, Nol och Surte.

– Någonstans går det inte att upprätthålla förmågan om vi inte har folk. Men har vi har en kontinuitetsplan med parametrar där vi räknar med 50 procents personalbortfall. Då kan det handla om att flytta folk mellan olika stationer eller lägga ner någon station.

Han säger att ingen i hela världen kan säga hur fort eller långsamt det här kommer att gå. Det är bara spekulationer och sista läget i kontinuitetsplanerna innebär att det kan bli stängningar.

– Vi kommer att komma ut till hjälpbehövande med våra brandbilar men det kan ta lite längre tid än vad det gör i normalläget. Kanske kommer vi inte heller fram med så stor förmåga, vi kanske inte kommer med tre bilar utan två, säger Håkan Lundgren som säger att de gör allt för att bibehålla förmågan som de har i ett normalläge.

I nuläget följer man upp vad stationerna har för frånvaro, vilken personal som finns i drift och vilka som ska jobba beredskapstider. Just nu har Bohus räddningstjänst en frånvaro på 7,6 procent, vilket Håkan Lundgren ser som ganska normal sjukfrånvaro.

– Vi behöver inte ta in extra personal, alla finns i beredskap och vi har haft dialog med skyddsombud och fack om vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Så vi är förberedda i nuläget med all personal. Men det kan bli förändringar och det kan gå fort. Det som gällde för några dagar sedan kan ändras med en dags varsel.

Håkan Lundgren hoppas att räddningstjänstens planer ska ha så liten effekt som möjligt gentemot tredje man samtidigt som han ber alla Kungälvsbor att ta sitt egenansvar och följer Folkhälsomyndighetens råd.

– För vi kan inte bli sjuka, vi kan inte stänga ner och jobba hemifrån.

Han vill även skicka med ett budskap till Kungälvs invånare inför den kommande påsken. Redan nu varnar SMHI och räddningstjänsten för att det råder stor risk för gräsbränder.

– Varje gång vi måste åka ut på en gräsbrand som uppstått när någon eldar och inte hanterar elden rätt så sätter det ner vår förmåga. På grund av covid-19 har vi redan en nedsatt förmåga och då kan vi inte använda vår personal till att bekämpa en gräsbrand i 3-4 dagar. Vår uppmaning är att ta det försiktigt med elda.

Han ser att risken är stor att personer som kanske är hemma i karantän eller arbetar hemifrån passar på att göra saker som att röja i trädgården och sedan elda upp riset.

– Låt oss få fokusera på att ta hand om det stora problemet. Nu kan det ta tid att komma fram och skulle vi ha ett läge med begränsade resurser kan vi inte åka lika mycket som vi brukar.

Karina Hansson

karina.hansson@kungalvsposten.se