Psykolog ska föreläsa om klimatpsykologi på Mimers teater

Psykologen Arvid Askmar Cederholm kommer till Kungälv för att prata om ”varför de flesta inte är så bekymrade om klimatkrisen…