Procedurerna startade våren

Hermansby PRO Så återstår endast tjugondag Knut av en ovanligt – för de förvärvsarbetande lång – och i våra trakter snöfri Jul och Nyårshelg när Bengt Eklund hälsar de 65 närvarande medlemmarna Välkomna till föreningens Info möte.

De inbjudna Procedurerna inledde med att passande – här ute på landsbygden – börja med Bonnapojkens gånglåt som följdes av Jularbos Brudvals. Vi fick också lyssna på Morbror Verners snoa innan Marianne föredrog några trevliga historier. Gammal västgötavals och Blå visa är två melodier vi numer är välbekanta med så och texten till Grisesnoa som framfördes innan Tutta drog ett par historier med knorr. Knäppgöken presenterades också före det att Procedurerna avslutade med Sheriffen. Långa applåder följde efter att Bengt tackat för underhållningen.

Bengt fattade ordförandeklubban och hälsade Välkomna till Infomötet och presenterade dagordningen som följde och varur han refererade Riks och Distriktets skrivelser samt lämnade rapporter från möten som hade belyst bostadsfrågor, pensioner och samarbetet föreningar emellan.

Morgan redogjorde för föreningens ekonomi och Elisabeth om föreningens medlemsstatus. Maritha redogjorde för kommande resa och Göran vad som var kommande i friskvården och där var att märka att det senast blev seger för mattcurlarna. Alla våra cirklar startar v 3.

Under punkten Övrigt uppmärksammade Sylve Bostadsbidragen, där vår förening hade haft motioner till Riks om just det som nu tycks hända i ärendet. (protokoll från infomötet kommer på vår Hemsida).

Kaffekommittén hade som vanligt dukat upp rikligt och gott i köket och efter att vi avnjutit detta var det dags för lottköp och därefter dragning innan Bengt avslutade träffen med att tacka alla som deltagit till vår samvaro.

Gerhard Andersson