”Pressen på unga idrottare är enorm”

Idrottscoach Barbro Sundberg har träffat många unga som tappat tron på sig själva och lusten till sin idrott.

– Föräldrar vill väl, men kunskapen hur man stöttar sina barn på ett positivt sätt behöver spridas till fler, säger hon.


För att visa hur man som förälder kan hjälpa sina barn till positivt idrottande har Barbo Sundberg, mental tränare och idrottscoach, skrivit boken LYSTRING Idrottsföräldrar och ledare. Boken presenterades på Kungälvsmässan nyligen och tanken är att föreningar ska kunna använda den som ett redskap i diskussioner och utbildningar om värdegrund i föreningslivet.

–  Många föräldrar är väldigt engagerade i sina barns sporter och det är förstås bra, men när föräldrar överröstar tränarna, driver på sina barn, skriker, hotar och letar fel, då har det gått för långt, säger Barbro Sundberg, själv idrottsförälder med lång erfarenhet av coaching inom idrott och näringsliv.

I sitt jobb med att coacha unga idrottare har hon mött både killar och tjejer som pressas av föräldrarna att prestera på topp. De unga har höga krav på sig själva men självkänslan är låg.

– Jag har haft tolvåringar som får panik när de ska skriva ner tio saker de är bra på. De känner sig inte bra på något och har aldrig fått uppmärksamhet för vem de är, bara för sina prestationer. Ofta kommer pressen från föräldrar som hoppas att barnen ska förverkliga de idrottsprestationer de själva aldrig lyckades med. Det ligger mycket egoism bakom tyvärr.


I boken vill Barbro Sundberg ge föräldrar insikt i vad som gynnar, och inte gynnar, ett barn som ska utvecklas i sin sport. Bland annat tar boken upp hur människor påverkas av kritik och stress, hur attityder påverkar framgångar och vilka faktorer som bygger upp självkänsla och självförtroende. I boken finns diskussions- och övningsuppgifter som man kan göra själv eller som en föräldrautbildning i grupp.

– Det flesta föreningar har redan en värdegrund, de har dokumenterat den och anser därmed att arbetet är avslutat. Men det krävs mer än så, alla måste ha kunskap om vad värdegrunden innebär, säger Barbro Sundberg och ger ett exempel.

–  Ta ordet respekt, det vill man ha med i sin värdegrund, men vad vill vi att ska betyda i just vår förening och hur når vi dit? Det kanske ska betyda att här i föreningen lyssnar vi på varandra, låter alla komma till tals och tar eventuell kritik enskilt till exempel. Först när alla vet och förstår detta är man igång med sitt värdegrundsabete i vardagen.

Om man jobbar aktivt med att skapa en god känsla i föreningen så sprider sig känslan bland de aktiva barnen och ungdomarna. Det skapar en trygg miljö där ungdomarna kan växa i sin idrott, menar Barbro Sundberg som förutom boken också erbjuder intresserade föreningar en introduktionsföreläsning och presentation av boken.

– Min önskan är att boken ska vägleda föräldrar och föreningar så att ungdomar får rätt hjälp att nå dit de vill.
Anna Hedlund

Fakta: Barbro Sundberg

Bor: i Stenungsund, uppvuxen i Ytterby.

Familj: Två söner

Gör: Mental sports trainer. Är utbildad idrottslärare, jobbar med ledarskaps- och teamcoaching samt idrottscoaching. Har bland annat varit mental coach för Match racing team Anna Kjellberg, mental coach för ryttare i Stenungsunds Hoppryttareförening och mental coach för Kungälvs teamåkare i konståkning, samt för konståkare i och utanför landslaget.

Aktuell: Med boken LYSTRING Idrottsförälder och ledare