Positiva planbesked kan dras tillbaka

Ett stort antal fastighetsägare i kommunen vill bebygga sin mark och har fått positiva planbesked, i vissa fall för flera…