Plexiglasmöten fungerar dåligt för dementa

Många är nöjda med plexiglasmötena på äldreboendena. Men för Stig Jacobson i Ytterby gör varje möte med hustrun Eivor sorgen…