Platsvarumärket är klart

Vad har platsen Kungälv för styrkor och svagheter? Och vad förknippas den med? Det är några av frågorna som har…