”Plasten förstör vårt hav”

Plastföremål som flyter omkring i havet blir ett allt större problem. Det vill man nu förmedla under Västerhavsveckan, som under lördagen besökte Bohus fästning.

Som en del av Västerhavsveckan hade utställningsbåten Hrimfare af Ranrike stannat till vid Fästningsholmen under lördagsförmiddagen. Ägaren Martin Hassellöv, tillika forskare i marinkemi på Göteborgs universitet, har länge engagerat sig kring plastproblematiken i havet.

– Det är viktigt att öka medvetenheten både på individnivå och EU-nivå. Plastföremål är den stora boven som förstör vårt hav. Det är både fult och skadligt, säger han.

”Skrämmande utveckling”

Forskningsprojektet Ren Kust har pågått i tre år där man undersöker plastens effekt på djur- och växtlivet i havet.

– En ny rapport visar att det kommer att finnas lika mycket platsföremål som fiskar i havet år 2050. Det är en skrämmande utveckling, säger projektledaren Helena Bredin.

Ökad medvetenhet

Enligt Martin Hassellöv har medvetenheten för problemet ökat bland allmänheten.

– Så är det, men samtidigt ökar användandet av plastföremål. Vi ser inte att trenden mattas av, tyvärr, säger han. 

– Nya mätningar visar att antalet plastbitar har ökat i havet, tillägger Ulrika Marklund, projektledare för Ren och Attraktiv Kust.

Vad kan man då göra för att råda bot på problemet? Ulrika Marklund har flera förslag.

– Det finns mycket man kan göra. Först kan man se till att få bra avfalls- och skräphantering på land genom papperskorgar på allmänna stränder. Sedan måste man få en ändrad attityd till problemet, att fler börjar inse allvaret, säger hon.

Det är ett fullspäckat schema under Västerhavsveckan då ett 80-tal arrangörer ordnar aktiviteter under, över och vid vattenytan. 

Kristoffer Stiller