Planer på att riva biografen Trappan

Fastighetsägaren planerar att på sikt bygga om huset där Trappan bio ligger till ett bostadshus. Vart bion i så fall…