Planbesked för Dammbergen trots protest

Kommunstyrelsen har gett planbesked till Veidekke för att starta detaljplanearbete för 70 rad- och parhus i Dammbergen i Ullstorp. Dessutom…