Plan för Nytorgstaden klubbades igenom

En del ledamöter i fullmäktige var tveksamma till rivning av husen på Nytorget, men fullmäktige klubbade igenom planprogrammet för Nytorgstaden…