Pianisten Sten Löfman spelar vidare

Frödingkvartetten har fått Gustaf Fröding-sällskapets hedersmedalj i år. Sten Löfman i Duvesjön som spelar piano i bandet, är stolt över…