Pia Gillerstedt ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ordförande för Trygghet och stöd i Kungälvs kommun Pia Gillerstedt valdes till ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet efter Fredrik Schandorff, som avsagt sig. Som tack till Fredrik överlämnades en bukett blommor.

Kommunalrådet Miguel Odhner ledde årsmötet och lämnade också en information om Kungälvs situation och om den nya majoriteten S, M och C. Odhner sa att kommunens ekonomi är stark med stort överskott men att man ändå måste spara för att klara framtida behov. Det betyder, sa Odhner, att vissa vallöften får vänta tills sikten blivit klarare. En del hänger på hur stort statsbidraget blir.

Nästa möte är distriktets årsmöte i Bohus Centrum/PRO-lokalen lördagen den 16 mars kl.11 då Europaparlamentarikern Olle Ludvigsson ger en berättelse om EU:s engagemang för att lösa våra gemensamma frågor, bland annat sysselsättning och ekonomi. Det är EU-val den 26 maj 2019. Intresserad, utan att vara medlem i Tro och solidaritet, är välkomna.

Evert Svensson