”Personalomsättning och lärarbrist bidragande”

Löneläget bidrar till sämre arbetsmiljö, liksom personalomsättning bland lärare och rektorer. Christine Lysell,före detta verksamhetschef för grundskolan, håller inte med Lärarförbundet om ett systemfel i skolan.

Nye skolchefen Dennis Reinhold började först i går så Christine Lysell, verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen i Kungälv, är den som bäst kan svara på frågor om grundskolan i Kungälvs kommun. Hon har jobbat i Kungälvs skolor sedan 2001 och som verksamhetschef för grundskolan från 2016. Hon täckte också upp innan nuvarande verksamhetschef Amela Filipovic började i juni i år.

Inte minskat lärartäthet

Huvudorsakerna till situationen är enligt Christine Lysell personalomsättning och lärarbrist. Hon säger att det viktiga är att skolan inte minskat på lärartätheten, skolan har heller inte mindre pengar att röra sig med. (Läs också Skolan har ett systemfel)

– Det har varit stor rotation på lärare och situationen har varit svårare i grundskolan än på gymnasiet. Få utbildar sig till högstadielärare, det gör att färre är rutinerade. Vi ser att det påverkar de rutinerade lärarna och arbetsmiljön, säger Christine Lysell.

Stegrande löner till följd av lärarbrist har heller inte varit bra för arbetsmiljön. Vad man ska göra åt allt är väldigt komplext.

– Vi behöver framförallt fokusera på att jobba på andra områden. Vi försöker med systematiskt arbetsmiljöarbete på många sätt. Vi måste huvudsakligen få stopp på rotationen på personal och att lönerna sticker iväg, det är de sakerna som kostar på, säger Christine Lysell.

Många rektorer ska ha slutat på grund av pensionering. Rektorernas arbetsbörda tyngs av administration, budgetarbetet är samma som innan. (Läs också Arbetet har blivit en akutinrättning.)

– Det handlar egentligen inte om rektorsrollen utan hur vi sköter våra administrativa rutiner. Sen ser vi i dagsläget inga effekter av att folk blir sjuka eller att folk slutar, det grundläggande skälet till att rektorerna bytts ut är att vi har ett stort generationsskifte. Sen är det väl några få nya som kommit in och slutat ganska snart, men några stora avhopp har vi inte sett.

Hon avböjer att kommentera sin egen arbetssituation, men nuvarande verksamhetschef Amela Filipovic säger att chefsskapet oavsett roll inom skolan är krävande och tuff.

– Men det är roligt och givande också, annars skulle vi inte ha suttit på de här rollerna, säger Amela Filipovic.

Christina Wagner