Kungälvs sjukhus ska byggas om och nya vårdavdelningar tillkommer. Foto: Arkiv

Patient tappades i golvet

Patienten tappades i duschen, fick trycksår på hälarna och blev allmänt vanvårdad på Kungälvs sjukhus under sex sommarveckor 2015.

Det menar patientens anhöriga som anmälde klagomål till Inspektionen för vård och omsorg.

Nu konstaterar IVO att det var brister i vårdgivarens rutiner som ledde till att patienten drabbades av vårdskada.

Patienten fick vänta i hela nio dagar på en trycksårsförebyggande madrass. Även fallolyckan i duschen bedömer IVO som en vårdskada.

I anmälan uppger patientens anhöriga att personalen inte vänt på den sängliggande så ofta som krävs för att undvika liggsår.

Inte heller fungerade kommunikationen mellan röntgen och vårdavdelning som den borde. Patienten fick svälta en hel dag inför en röntgen som sedan inte blev av, en incident som upprepades.

”Krigszon”

De anhöriga ska vid ett tillfälle ha blivit ombedda att ringa tillbaka till sjukhuset lite senare eftersom det, enligt den personal som svarade i telefonen, var ”rena krigszonen” på avdelningen.

Vid ett annat tillfälle hade patienten suttit i nedkissade byxor framför sin lunchbricka i över en timme då de anhöriga kom på besök. Några rena kläder fanns inte att tillgå enligt personal.

Ostädat

Anmälan innehåller även en mängd påpekanden om smutsig sjukhustvätt på golvet, ostädade wc som saknat pappershanddukar och wc-papper, remisser med fel datum utskrivna.

De liggsår som patienten erhållit på Kungälvs sjukhus orsakade för patientens del slutligen en operation på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Överbeläggning 2015

Situationen med överbeläggning och hög arbetsbelastning, i kombination med mindre erfaren sommarpersonal, kan ha orsakat bristerna och att rutiner inte följts, menar den överläkare från sjukhuset som yttrat sig i IVO:s beslut.

Händelserna har hanterats i sjukhusets ledningssystem för kvalitetsarbete.

Gittan Öhman

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar