Fredsrörelsen på besök i Helsingfors. Foto: Märit Larsson

På besök i Helsingfors

Fredsrörelsen i Kungälv

I början av oktober reste Fredsrörelsen i Kungälv på en studieresa till Helsingfors. Vi har tidigare besökt huvudstäderna i våra nordiska grannländer, Oslo och Köpenhamn, och nu var det Finlands tur. Syftet med resan var bland annat att med finländska politiker och fredsforskare diskutera konflikter och konfliktlösning samt Finlands inställning till Nato.

Torsdagen den 5 oktober var vi inbjudna till teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet för att träffa professorn vid den nyinstiftade mångvetenskapliga forskningsenheten Religion, Conflict & Dialogue. Där skall man bedriva djupgående forskning i religionernas roll i konflikter och konfliktlösning. Även genusaspekter ägnas särskild uppmärksamhet. Kvinnorna negligeras ofta i fredsprocesserna trots att de har mycket kunskaper, som kan bidra till en bestående fred.

Därefter deltog vi i seminariet Utopias of Peace, där samtalet kretsade runt frågorna om vad fred är och hur en feministisk fred skulle se ut. Vi fokuserar ofta på att få slut på politiska strider och offrar därmed kvinnors rättigheter, när de utesluts ur fredsförhandlingarna.

Efter samtalet visades en dokumentärfilm, Boiling Point, som skildrade två sidor av ett argsint och delat Finland, asylsökande på den ena sidan och immigrationsmotståndare på den andra.

Fredagen inleddes med ett besök på Fredsstationen vid Loktorget i Helsingfors. Huset är ett gammalt stationshus, som 1984 köptes av Fredsförbundet och numera är hemvist för flera olika finländska fredsorganisationer. Där träffade vi representanter för Vapenvägrarförbundet, De hundras kommitté, som arbetar mot kärnvapen, Fredsskolan och volontärer som arbetar med de asylsökande.

Fredsförbundet grundades 1907 och ägnar sig åt att bevaka fredsfrågorna på flera olika plan. Den viktigaste uppgiften är att påverka finländarnas tänkesätt, både hos privatpersoner och beslutsfattare i riksdagen och olika ministerier. Samtidigt som vi pratade om detta, blev klockan 12 och vi hörde i sändningen från Oslo att årets fredspris tilldelas organisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Då utbröt ett stort jubel bland de närvarande.

På eftermiddagen träffade vi en socialdemokratisk politiker, Maarit Feldt-Ranta, som visade sig vara en mycket inspirerande kvinna, vice ordförande i det socialdemokratiska partiet och riksdagsman sedan tio år tillbaka. Socialdemokraterna är i opposition i den finska riksdagen och Maarit menade att den nuvarande regeringen är passiv i internationella frågor. Hon var orolig för utvecklingen både i Nordkorea och Ukraina och därför diskuterar man Nato. Finland vill höra till västländerna men vara alliansfria. Folkopinionen i Finland liksom i Sverige är emot ett medlemskap i Nato.

Finland har en pragmatisk syn på relationen till Ryssland. I motsats till Sverige pratar man med ryssarna, trots att det finns mycket som man är kritisk mot i grannlandet, bland annat problemen med mänskliga rättigheter.

Med anledning av demonstrationerna i Göteborg den 30 september uttryckte Maarit oro för Nordiska Motståndsrörelsens utveckling. Hon har följt rörelsen i tio år. Finland har liten invandring och är i mycket ett rasistiskt samhälle. Vi måste lösa konflikterna som orsakar flykten för att få ett tryggt samhälle, anser Maarit.

Lördagen ägnades åt sightseeing i Helsingfors och på söndag morgon flög vi hem efter ett inspirerande och berikande studiebesök i vårt grannland i öster.

 Märit Larsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar