Översvämmade källare och vägar

Snösmältning och regn har gjort att många vattendrag svämmar över. – Vi har varit ute på två platser i Kungälvs kommun, säger räddningstjänstens insatsledare.

Inga personskador har rapporterats i samband med översvämningarna.

– Vi har gjort utryckningar till två platser i Kungälv och då har det handlat om folks privata källare. Men just nu är det lugnt, säger Anna Kylén, insatsledare vid Räddningstjänsten.

Ofta är det samma områden som drabbas av problem vid snösmältning och regn.

Vid Olseröd översvämmades vägen under lördagsförmiddagen så kraftigt att bilar fick köra på gångbanan.

Olserödsbon och sociala medier-profilen Jennifer Reinhold kom körande med sin familjebil vid åttatiden på morgonen.

– Då var det så mycket vatten, drygt 20 centimeter djupt, på vägbanan att vattnet gick över dörrtröskeln till bilen. Vi fick köra på gångbanan. Nu har det sjunkit undan lite, men sumpmarken intill borde nog dräneras. Det brukar bli översvämmat just här, även om vi aldrig varit med om så här mycket vatten under de sju år vi bott här Även en bit längre fram på vägen mot skolan brukar drabbas, säger Jennifer Reinhold.

Även områden i Skårby och vid Stället i Ytterby blev extra drabbade av både översvämmade vägbanor och källare.

Gittan Öhman

gittan.ohman@otv.se