Osäker prognos för Kungälvs ekonomi

Med fallande intäkter under pandemin och ett förväntat resultat på 40 miljoner lägre än budgeterat för 2020 har Kungälvs ekonomi…