Omtanke värmer

FUB Kungälv Första måndagen i februari var det ett riktigt göteborgsväder här i Kungälv. Att då komma till Odd Fellow på Gamla Gärdesgatan och känna värmen från medmänniskor som bryr sig kändes bra. Det blev god mat och trevliga samtal. Intressant att lyssna till Odd Fellows historia och deras nuvarande verksamhet.

Vid kaffet fick FUB Kungälv ta emot en check på 20 000 kronor. Gåvan kommer att användas för en försommarresa till Dyrön. Tack vare den generösa gåvan kommer föreningen också att kunna anordna musikcaféer.

Därefter var det dags att presentera FUB. Först visades en bild, tagen på Vipeholm 1949, en anstalt för sinneslöa. Bilden har en central roll i filmen Catwalk – Från Glada Hudik till New York. En film som berör. Inte i första hand för alla vackra kläder utan för budskapet – allas lika värde. Filmen visar också att alla utvecklas när man får möjlighet och att alla behöver få synas.

FUB berättade om sina två ben; aktiviteter och intressepolitik. Föreningen arrangerar många aktiviteter och har också ett gott samarbete med flera andra aktörer. Allt finns i aktivitetsprogrammet på föreningens hemsida www.fub.se/lokalt/fub_kungalv. När det gäller intressepolitik så har FUB alltid påverkat regering, riksdag och myndigheter för rätten till ett gott liv för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Lokalföreningens uppgift är att påverka kommunen genom samverkan. Avslutningsvis informerades om utjämningssystemet för LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) som enkelt uttryckt bygger på principen att alla kommuner bidrar till systemet lika mycket per kommuninvånare. Kungälv har tidigare fått bidrag från systemet men kommer i år att få betala eftersom man nu ligger under standardkostnaden.

Ett stort och varmt tack till Odd Fellow för gåvan och för omtanken.

Gunnel Trygg