Ökat valdeltagande – här röstade flest

Valdeltagandet i Kungälvs kommun ökade jämfört med valet för fyra år sedan men varierade en del i de olika distrikten…