Oenighet om finansiering

Västra Götalandsregionen är inte beredd att ställa upp med mer än 30 procent i stöd till Strand-verket i Marstrand. Ledande…