Odhner mötte Ygeman på Fars Hatt

Energi-och digitaliseringsminster Anders Ygeman gästade Kungälv och hotell fars Hatt där socialdemokraterna i Göteborgsområdet höll konferens under lördagen. – Jag…