Nya arbetssätt i daglig verksamhet

Personalen i daglig verksamhet kommer behöva alternera mellan daglig verksamhet och LSS-boenden. Arbetssättet befaras drabba brukarna och väcker oro hos…