Nu testas nya vattenverket

Från och med måndag rinner vatten från nya vattenverket i Kungälvsbornas kranar. Vattnet håller högsta kvalitet, men kan vara lite missfärgat i början. – Det finns en liten risk att avlagrat mangan i ledningarna kan missfärga vattnet så det är bra att vara uppmärksam.

Det säger Anders Holm, teknisk chef, tf sektorchef Samhälle och utveckling, men han påpekar samtidigt att risken inte är jättestor. Med största sannolikhet kommer testveckorna att passera som vanligt utan att vattenkonsumenterna märker någon skillnad, men det finns en liten risk att vattnet i kranen tillfälligt kan missfärgas av mangan från ledningarna.

Vattenverket är nu färdigbyggt, alla processer testade och på måndag släpps vattnet därifrån första gången ut i kommunens vattenledningsnät. Under testveckorna produceras mycket mer vatten än vad som går åt. Anledningen är att man vill kontrollera att vattenverket fungerar som det ska, även med framtidens ökade behov av vatten till Kungälv och grannkommunerna.

– Man ska inte dricka vattnet om det är missfärgat utan låta vattnet i kranen rinna en stund. Det brukar bli klart igen efter ett tag, men om man vill vara helt säker på att ha vatten vid ett speciellt tillfälle, till välling eller något annat som inte kan vänta, så ska man fylla ett par flaskor nu i helgen, säger Anders Holm som uppmanar Kungälvsborna att hälla upp ett glas och ta en titt på vattnet innan man använder det till matlagning och tvätt de närmaste tre veckorna.

Mangan är ofarligt och finns naturligt i berggrunden. Kungälvs kommun har under lång tid haft manganhaltigt vatten som orsakat avlagringar i vattenledningarna. Då och då lossnar mangan från ledningarna och missfärgar vattnet. Det nya reningsverket har moderna och avancerade reningsprocesser som renar vattnet från mangan. Även kommunens äldre reningsverk har på senare år haft effektivare filtrering, vilket innebär att missfärgning av den kommunala vattnet blivit allt mer sällsynt.

Är det vanligare med missfärgat vatten i vissa områden?

– De flesta har aldrig märkt av det, men det finns några områden där vi haft lite mer bekymmer. I princip kan det hända var som helst eftersom manganhaltigt vatten har passerat ledningarna i många år, men på sikt är det övergående överallt. Om man drabbas av missfärgat vatten är det bra om man anmäler det till kommunen så att vi vet var problemet finns, säger Anders Holm.

Anna Hedlund