Nu kör lerbilarna på den smala vägen igen

Efter två års uppehåll ökar de tunga transporterna på Romelandavägen. En stor del av transporterna går till Västerlanda där en…