Nej till nya bostäder i Diseröd – vill skydda åkermark

Myrensjöhus vill bygga sju bostäder i Diseröd. Den värdefulla åkermarken gör dock att samhällsbyggnadsutskottet föreslås säga nej.
Enligt förslaget vore byggnationen en naturlig utveckling av samhället som redan i dag korsas av en gång- och cykelbana.
Utskottet tar sitt beslut under torsdagen.
redaktion@kungalvsposten.se