Nedläggning hotar restaurangprogram

På grund av för få sökanden överväger kommunen att stänga restaurang- och livsmedelsprogrammet inför nästa läsår. Men yrkeslärarna på programmet…