Nattakutens öde avgörs i maj

Sjukhusstyrelsens förslag att stänga nattakuten förvånar regionrådet Jonas Andersson (L).

– Det här strider mot den utvecklingsinriktning som vi vill att Kungälvs sjukhus ska ha, säger han.

Enligt tidigare beslut  som han själv har varit med och fattat ska Kungälvs sjukhus framöver ha en bredare akutverksamhet än idag.

– Senast 24 maj kommer regionstyrelsen att yttra sig över de sparåtgärder som sjukhusstyrelsen har föreslagit. Vi får nu titta på helheten, om Kungälvs sjukhus kraftiga kostnadsutveckling är självförvållad eller inte, säger Jonas Andersson.

Frågan om Kungälvsborna får ha kvar sin nattakut eller inte är alltså öppen några veckor till.

Oroliga

I Kungälv är kommunalrådet Miguel Odhner (S) angelägen om att få ett besked så snabbt som möjligt.

Frågan han ställer sig är om sjukhusstyrelsens föreslagna åtgärder  bara är skrämskott eller verkligt allvar den här gången.

– Sjukhuset är jätteviktigt för Kungälvs kommun och människor är oroliga. Jag vill ha klara besked om vart sjukhuset är på väg. Om en stängning av akuten nattetid är ett första steg till avveckling, säger Miguel Odhner som i ett mejl till sjukhusstyrelsens ordförande Benny Strandberg (KD) efterlyser korrekt information: ”Jag har via politiska kontakter igår kväll förstått att ert förslag troligen inte går igenom i högre politisk instans i regionledningen, men jag vet ej med säkerhet och väldigt många känner inte till de politiska processerna och om det är allvar eller ej.”

I balans

Det var under torsdagen som sjukhusstyrelsen fattade beslut om att ställa sig bakom en åtgärdsplan på totalt 75 miljoner kronor. Det handlar om att stänga akuten nattetid, stängning av en somatisk vårdavdelning med 25 vårdplatser, en psykiatrisk vårdavdelning med 10 vårdplatser och indragning av en ambulans, från fem till fyra nattetid.

– Vi har inget annat val. Det finns inget annat sätt att komma i balans, säger sjukhusstyrelsens ordförande Benny Strandberg (KD).

Större underskott

Det är inte första gången en stängning av nattakuten är uppe på agendan. Så sent som i februari deklarerade Nicklas Attefjord (MP), nämndordförande i Västra hälso-och sjukvårdsnämnden, att det aldrig har varit aktuellt att stänga akuten, eftersom det skulle innebära en klar försämring för patienterna samtidigt som kostnaden bara skulle hamna någon annanstans.

– Det nya nu är att sjukhusets underskott har blivit ännu större. Vi får fatta de beslut som behöver tas. Jag kan inte säga mer i nuläget, konstaterar Nicklas Attefjord.

Katarina Berg

0303- 20 68 28 katarina.berg@kungalvsposten.se