Nästa vecka får personalen vaccin

Från och med nästa vecka vill kommunen införa ett tillfälligt besöksförbud på äldreboendena.

Samtidigt påbörjas vaccineringen av personal inom hemtjänst, hemsjukvård, LSS och på äldreboendena.

– Det handlar om personal som arbetar nära patienter och brukare. Planen är att påbörja vaccineringen i slutet av vecka 3, säger Noomi Holmberg, verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården.

– Vi är väldigt glada för det här och tror att majoriteten kommer att säga ja till erbjudandet, säger hon.

Nu är det också klart att vaccinering kommer att erbjudas och genomföras inom kommande två veckor till personer som samtidigt har hemsjukvård och hemtjänst. Vaccinering ska även erbjudas nära hushållskontakter- maka eller make- och till personer med LSS-insats.

”Har gått smidigt”

När det gäller de särskilda boendena är första omgången av vaccineringen klar överallt, utom på boenden eller enheter med covidsmitta.

– Där kommer vi att vaccinera så fort det bara går, säger Noomi Holmberg som tycker att det har gått smidigt så här långt, utan inrapporterade biverkningar.

Vad är planen för den andra dosen?

– Vi räknar med att den ska kunna ges som planerat inom tre-fyra veckor.

En ansökan om ett tillfälligt besöksförbud lämnades in till länsstyrelsen under onsdagen och ett besked väntas komma på måndag.

– Vi gör detta för att stävja smittspridningen på vård- och omsorgsboendena, säger verksamhetschefen Sandra Hultén Johansson.

10 smittade

Just nu finns 10 smittade hyresgäster på äldreboendena Solhaga, Båtsmansgärdet och Ytterbyhemmet, och smittspårning sker kontinuerligt på samtliga boenden om någon uppvisar symtom på covid-19.

– Det vi kan se är att smittspridningen för tillfället har minskat på våra boenden. För att den inte ska eskalera igen vill vi sätta in den här åtgärden under en begränsad tid.

Om kommunens ansökan blir beviljad, gäller besöksförbudet i 14 dagar.

– Sedan har vi möjlighet att ansöka om förlängning i en vecka, konstaterar Sandra Hultén Johansson.

Hon säger att hon hoppas på förståelse från hyresgästerna och deras anhöriga.

– Att alla respekterar åtgärden som är en del i arbetet med att hålla smittan ifrån våra vård- och omsorgsboenden.

Katarina Berg

0303-20 68 28