Näringsministern presenterade vårbudgeten  

Direkt från Trollhättan kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i eftermiddags till Kungälv för att presentera regeringens vårbudget som innehåller satsningar på 3,1 miljarder kronor.

– Det är ganska mycket pengar för att vara en vårbudget, hävdar Damberg.

Klockan 09.00 höll finansminister Magdalena Andersson (S) presskonferens i Stockholm. Samtidigt förberedde sig en rad ministrar för att åka landet runt och möta allmänheten och berätta om vårbudgeten som bland annat innehåller satsningar på polisen, totalförsvaret, förlossningsvården och barn och ungas psykiska hälsa.

– Det känns väldigt positivt att vi redan nu under våren kan presentera satsningar, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) när han äntrar podiet i en av salarna i stadshuset i Kungälv.

För Kungälvs del innebär vårbudgeten bland annat några extra miljoner under året till stöd för utsatta ungdomar. Något kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S) välkomnar.

Han är också positiv till satsningen på polisen, som i landet som helhet får en förstärkning på 700 miljoner kronor.

– Det är bra att vi kommer att få ut fler poliser från kontoren, säger han.

Mikael Damberg inledde presentationen med att konstatera att Sverige efter terrorattentatet i hjärtat av huvudstaden är i ett tufft och lite märkligt läge.

– Vi har varit förberedda. Ändå är det otroligt skakande när det händer, inte bara för dem som är direkt drabbade. Det känns skönt att polisen snabbt lyckades med sitt ingripande.

Fördela överskott

Med ett överskott från förra året på cirka 40 miljarder kronor har regeringen nu större möjligheter att agera, säger Mikael Damberg och pratar om att landet är inne i en ny ekonomisk fas.

– Det ser ut som att vi kommer att ha ett överskott under hela mandatperioden. Samtidigt vet vi att kommunsektorn har ett antal år av tuffa tider framför sig. Där måste det till en diskussion om hur vi fördelar överskottet, säger Mikael Damberg som gärna illustrerar det ekonomiska läget i landet just nu med lyftkranar.

– Sverige har haft en exceptionellt hög tillväxt och investeringarna i industrisektorn har inte varit så här höga sedan finanskrisen. Vi har den högsta sysselsättningen sedan 1992 men, det innebär inte att alla problem är borta.

Ett faktum oppositionen inte var sen att poängtera under tisdagen. Bland annat kritiseras regeringen för att göra för lite när det gäller vården, skatterna, polisen och integrationen.

Alla som lever i utanförskap. Hur ska ni göra för att minska de klyftorna?

–  Vi ska få fram fler jobb men vi tror inte på sänkta löner. Däremot ska vi arbeta med utbildningspolitiken, se till att unga kan bli plattsättare och undersköterskor. För dem med högre utbildning ska det finnas snabbspår. För den tredjedel som kanske aldrig har jobbat krävs andra insatser. Här är vi beredda att bygga ut extratjänster som finansieras av staten. Det kan till exempel handla om att vara ett extra stöd inom barnomsorgen, säger Mikael Damberg.

Katarina Berg

0303-20 68 28

Vårbudgeten

Tisdag 18 april lämnade regeringen sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktning för finanspolitiken inför budgeten för 2018.

Den ekonomiska vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Åtgärder för att stärka tryggheten, välfärden och klimatet

Förstärkning av polismyndigheten: 700 miljoner

Förstärkning av totalförsvaret: 500 miljoner

Ökade medel till förlossningsvården och kvinnors hälsa: 500 miljoner

Utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa: 100 miljoner

Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården: 150 miljoner

Ökade medel till skolor med låg andel behöriga till nationella program: 500 miljoner

Förstärkning av gymnasieskolans introduktionsprogram: 150 miljoner

Förstärkning av Klimatklivet: 500 miljoner

Källa: Regeringen

Relaterade artiklar
Fler artiklar