Mötesplatserna inspirerade av trekungamötet

Inge den äldre, Erik Ejeskog och Margareta Fredkulla. Kongahälla centers nya mötesplatser har namngetts efter tre av aktörerna vid trekungamötet…