Arkivfoto

Miljoner till mer personal i skolan

Kungälvs kommun får över elva miljoner kronor av Skolverket till mer skolpersonal på lågstadiet och förskoleklasser men också på fritidshemmen. Det är tredje året som myndigheten gör den så kallade lågstadiesatsningen.

Skolverket betalar ut totalt nästan 2,3 miljarder kronor för att lärare och annan personal ska kunna anställas på lågstadiet och i förskoleklasser. Syftet med satsningen är att ge lärarna mer tid till eleverna så att kvalitén på undervisningen förbättras.

Pengarna betalas ut både till fristående skolor och kommuner. Kungälvs kommun får nästan 8,8 miljoner kronor till mer skolpersonal. Dessutom betalar Skolverket ut en halv miljard kronor till personalförstärkningar på fritidshemmen i landet. Kungälvs kommun får nästan 2,6 miljoner kronor för satsningar inom fritids. I år är det totalt 285 av 290 kommuner, 401 huvudmän för friskolor samt Sameskolstyrelsen som får del av pengarna.

– Intresset för bidragen är stort och det är glädjande. De gör det möjligt för skolor och fritidshem att anställa mer personal och på så sätt ge eleverna mer tid med sina lärare, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Pengarna kommer att användas för att nyanställa personal men en stor del av pengarna kommer också att användas för att behålla den personal som anställdes med statsbidraget från tidigare år. När Skolverket fördelat pengarna mellan kommuner och friskolor som sökt medel har verket prioriterat de som tagit emot en stor del nyanlända elever eller där det behövs särskilda insatser för att höja kvalitet och resultat.

Emma Hellström

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar