Medborgarlöftet – öka tryggheten i Komarken

Efter invånarnas signaler om otrygghet i Komarken lyfter polisen nu ökad trygghet som ett av deras medborgarlöften under året. Polisen kommer också jobba med insatser för trafiksäkerhet och jobba speciellt mot vissa brottsaktiva individer.

På måndagen presenterar polisen tillsammans med Kungälvs kommun och Kriminalvården sitt medborgarlöfte för 2018/2019. Tanken bakom medborgarlöftena är att polisen ska komma närmare invånarna och med hjälp av dialog fånga in vad människor tycker är viktigt att polisen arbetar med.

I årets medborgarlöfte lyfts tre olika inriktningar. En av de delarna handlar om att öka tryggheten vid Nordmannatoget och Komarken.

– När vi har haft våra dialoger med medborgarna så upplevs det som en otrygg plats. Vi har lagt mycket fokus där sedan i somras och kommer att fortsätta med det därför är det också en del av medborgarlöftet, säger Daniel Hjerpe, kommunpolis i Kungälv.

Är det otryggt?

– Det ligger kanske lite i betraktarnes ögon. Vi kan inte säga att vi har så många anmälda brott utan det är en känsla hos medborgarna och den bygger på något.

För att öka tryggheten kommer kommunen att jobba med att åtgärda belysning, öka insynen och minska nedskräpningen medan polisen kommer att jobba med att fotpatrullera vid otrygga och särskilt brottsutsatta platsen. De kommer också jobba för att den kameraövervakning som satts upp vid Nordmannatorget ska bli permanent.

Polisen kommer också att fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten genom att jobba med hastighetskontroller och insatser mot trimmade mopeder och a-traktorer. Det är också ett löfte som känns igen från förra medborgarlöftet. Om arbetet gett effekt är dock svårt att svara på menar Daniel Hjerpe.

– Vi har inte mätt det statistiskt. Däremot så är det fortsatt ett problem med fortkörning på lite större vägar, inte minst Marstrandsvägen. Det finns mer att göra vad det gäller trafiksäkerheten och därför fortsätter vi att jobba med det.

Den sista delen av medborgarlöftet handlar om att polisen tillsammans med kommunen och Kriminalvården ska göra riktade insatser mot tio individer som anses vara brottsaktiva. Enligt polisen handlar det om personer som ofta har ett pågående missbruk och som ofta leder till otrygghet och ordningsstörningar.

– Det kräver ett samtycke från individen, men tanken att jobba aktivt med de personerna och hjälpa dem att förändra sin problematik.

Varför är det viktigt att jobba med just de här individerna?

– Därför att de står för mycket brottslighet som drabbar medborgare. Det kan handla om stölder, inbrott i bilar eller källarförråd. Vi har haft mer av den typen av händelser de sista två månaderna. Men kan man få in åtgärder för de här personerna så kan man få en snabb effekt med färre brott.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungalvsposten.se