Matskär får sin detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen ger tummen ner till överklagan för detaljplanen i Matskärsområdet i Tjuvkil, som inte får prövningstillstånd.


Mark- och miljööverdomstolens beslut öppnar för de boende som vill bygga ut sina hus. Matskär är ett område med många gamla sommarstugor som med tiden har blivit permanentboende. I den gamla planen har det inte funnits utrymme för att bygga ut husen och många familjer har känt sig trångbodda. I den nya detaljplanen, som får grönt ljus i högsta instans, tillåts större hus och även att tomter styckas av.