Marie fortsatt nekad sjukpenning

Marie Landerberg fick ingen sjukpenning efter 180 dagar trots läkarintyg och trolig återgång till sitt ordinarie jobb inom ett år….