Kerstin Karlsson och Monica Larsson kärnar smör, Anna-Greta Haraldsson ystar äggost. Foto: Lennart Olsson

Många aktiviteter på hembygdsdag

Kode hembygdskrets

Den årliga hembygdsdagen  i Kode Hembygdskrets regi firades i Dalen i fint sommarväder. Det var full verksamhet i bakstugan i Hakebolshuset och tunnbrödet hade strykande åtgång, liksom brynost som fanns till försäljning.  Kaffeservering med tunnbrödssmörgås och äggost var också populärt. Monica och Kerstin kärnade smör och Anna-Greta gjorde äggost, gamla traditioner som bör bevaras Det fanns också andra hantverk som visades, bland annat, luffarslöjd och ullspinning. Honungsförsäljning och tillverkning av ramar stod Ingemar och Tage för. 

Lennart arbetade med halm och visade hur en bikupa gjordes. Allan brände tjära, vilket spred en angenäm doft. Tryggve arbetade vid vedklyven som drogs med hjälp av Tomas Davidssons etthundrasjuttonåriga tändkulemotor. Det var tjugonionde året som han kommit med olika motorer till arbetet med vedklyvningen.

I Hakebolshuset fanns en utställning med gamla dopklänningar som rönte stort intresse. Ett flertal slöjdare visade och sålde sina alster. Det  skulle inte gå att genomföra ett sådant arrangemang om inte alla frivilliga hjälpte till och inte minst alla givmilda personer som skänkt gåvor av olika slag, till lotterier, äggostarna till kaffeserveringen och ägg och sillinläggningar,mjölk med mera.  Vi kunde summera dagen med en positiv känsla i hembygdskretsens anda.

Brith Larsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar