Foto: Arkivbild

Man åtalas misstänkt för djurplågeri

En man i Kungälvs kommun misstänks för djurplågeri efter att två får hade skador som medfört lidande. I ett fall ska ett horn vuxit in mot skallen och orsakat tryckskador.

Det var i samband med en inspektion på ett slakteri som ett veterinär upptäckte två djur som var skadade. På en av baggarna hade ett horn vuxit in mot skallen över ögat och orsakat trycksår. Enligt länsstyrelsen ska det ha handlat om en utdragen process som orsakat djuret lidande och smärta.

Djurägaren menade på att det var första gången som han haft får med horn och att han inte hade sett att baggens horn vuxit in i huden.

Vid inspektionen hittades också en annan bagge som tillhörde samma ägare. I det fallet hade fåret sår och intorkat blod vid hornbasen av ett horn som brutits av och hängde över ögat.

Länsstyrelsen menar att det var olämpligt att låta baggen gå till slakt eftersom det kan ha fört med sig extra lidande för djuret och att baggen istället skulle ha avlivats innan transporten.

Djurägaren medger att han sett skadan på baggen innan transporten men att han tänkt att den skulle gå på slakt för att slippa lidande.

Djurägaren åtalas nu misstänkt för djurplågeri alternativt brott på djurskyddslagen. Mannen nekar i förhör till brott.

Kajsa Lind

redaktion@kungalvsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar