M vill se åtgärder mot våldsbejakande extremism

– NMR är en nazistisk organisation och en sådan ska inte sitta i någon folkvald församling i vårt land, säger…