Luftmätningar i centrum kan bli verklighet nästa år

Miljözoner är inget för Kungälv, tycker politikerna, trots att den senaste luftkvalitetsmätningen pekar på överskridna halter kvävedioxid från trafiken. I…